úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:2. ročník závodu Police Open Vás vítá!
Co bude stejné či podobné jako loni?

Také letos se sejdeme čtvrtý den čtvrtého týdne čtvrtého měsíce, tedy 23. dubna 2009, opět střelnici v Poříčanech, ČR, neboť pokračujeme ve vynikající spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, jehož ředitel drží nad naším závodem záštitu.

Police Open se bude i nadále ubírat cestou střelecké všestrannosti, který prověří střelce z rozličných dovedností, nutných pro policejní či jinou bezpečnostní praxi.

Zchováváme tedy dosavadní ráz závodu i základní rozdělení do dvou divizí "služební" Law Enforcement a "civilní" Civilian, jakož i vyhodnocení kategorie jednotlivců i družstev. Stejně jako loni oceníme i nejlepší ženy ve startovním poli.

Disciplíny co do počtu a zaměření zůstanou prakticky stejné.

U prvních třech disciplín, tedy přesné střelby v omezeném čase, střelby slabou a silnou rukou a střelby na sestavu otočných terčů s využitím krytu provedeme drobné úpravy, směřující k větší plynulosti a snadnějšímu vyhodnocování.

Také situace obranné střelby budou v podstatě stejné. Stejné míněno svým zaměřením do bezpečnostní praxe a pravidly a taktickými zásadami pro řešení. Konkrétní podoba jedbnotlivách situací však bude pochopitelně úplně jiná, než loni.

Stejný bude i způsob přihlášení přes internetový formulář a následný postup registrace závodníků na místě. Stejně tak zachováme i způsob placení a dokonce i výši startovného. A jak jsme přislíbili, všichni závodníci, kteří se umístili v loňském ročníku na oceněných místech, tedy byli „na bedně“, mají pro letošní ročník zajištěno právo přednostní registrace (divokou kartu).

Zachováme i způsob organizace závodu a přesný rozpis startovních časů pro každého závodníka.

Stejně jako loni zajistíme ve spolupráci s našimi partnery skutečně hodnotné ceny pro vítěze. A možná nějaké další skoro pro všechny.


Co bude úplně či alespoň trochu jiné?

Úplně jiné asi nebude nic, jen guláše objednáme nejméně dvakrát tolik, než loni!!!

Pro obrovský zájem závodníků o loňský 1. ročník bude kapacita závodu navýšena na 120 závodníků.

Z uvedeného důvodu bude (ale jen velmi mírně) posunut začátek závodu na časnější hodinu a pro závodníky ze vzdálenějších míst se pokusíme zajistit vhodné ubytování v blízkém okolí za rozumnou cenu.

V divizi Law Enforcement nebude nadále omezován (a naopak bude povolen) start družstev obecních policií, složených ze strážníků z různých obcí či družstev soukromých bezpečnostních služeb, utvořených z pracovníků různých služeb (stejně jako např. příslušníci PČR mohou skládat družstva napříč celou Českou republikou)


Další informace najdete postupně na našich stránkách.