úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:Přihlášky

Přihlášky do 12. ročníku závodu Police Open 2019

Přihlášení do závodu Police Open je možné pouze prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře.

Chcete-li se přihlásit, pečlivě si prosím prostudujte propozice a dodržte přesně níže uvedený postup.

1. Vyplňte pečlivě přihlašovací formulář.
2. Tlačítkem „ODESLAT“ na konci formuláře pošlete vložené údaje ke zpracování.


POZOR! Platné jsou pouze přihlášky odeslané 1. 4. 2019 12:00 do 5. 4. 2019 12:00.


Ihned po odeslání přihlášky obdržíte na Váš e-mail „Potvrzení o přihlášce do závodu Police Open 2019. Toto potvrzení je pouze informativní a potvrzuje údaje, vložené do přihlašovacího formuláře.

Přihlášky jsou evidovány a vyřizovány v pořadí doručení do vyčerpání kapacity závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení divoké startovní karty.

Vaše přihlášení do závodu je řádně dokončeno zaplacením startovného podle pokynů, zaslaných po uzávěrce přihlášek. Startovné se považuje za zaplacené okamžikem připsání na účet uvedený v pokynech.
Na platby bez variabilního symbolu nebo platby došlé po lhůtě splatnosti nemůže být brán zřetel.

Řádné přihlášení Vám bude potvrzeno po obdržení platby zasláním Registračního certifikátu, který předložíte při registraci na místě před závodem.

 

*Příjmení
*Jméno
*Datum narození
*E-mail
*Telefon
Jiný kontakt
*Pohlaví
*Stát
*Organizace
např. Policie ČR, Celní správa, Vojenská policie, obecní policie, soukromá osoba apod.
Sportovní klub
*Přihláška do divize


Závodník se může přihlásit pouze do jedné divize.
V divizi LAW ENFORCEMENT startují příslušníci Policie ČR, jiných ozbrojených sborů
a služeb, obecních policií nebo soukromých bezpečnostních služeb, kteří vykonávají
službu v uniformě. Startuje se výhradně v oficiální uniformě organizace, závodník
musí být oprávněn tuto uniformu užívat.
Ostatní závodníci se hlásí do divize CIVILIAN.
*Přihláška do soutěže družstev
Pokud ano:
název družstva, vedoucí
Členové jednoho družstva musí být přihlášeni ve stejné divizi. V divizi LAW
ENFORCEMENT musí všichni členové družstva reprezentovat stejnou organizaci
(např. Policie ČR, Vojenská policie, obecní policie)

Další informace o zpracování osobních údajů ZDE

* - povinné údaje