úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:Pravidla pro ročník 2010Veškeré "atributy" závodu Police Open tj. všestranný ráz závodu i dělení do dvou divizí "služební" Law Enforcement a "civilní" Civilian, zůstává zachováno. Stejně tak možnost skládání družstev obecních policií a soukromých bezpečnostních služeb z různých organizací (jako tomu je skládání družstev z příslušníků různých útvarů téže bezpečnostní složky, nap. Policie ČR).

Disciplíny, co do počtu a zaměření, se nijak nemění.

U přesné střelby v omezeném čase zůstává umístění terčů do stejné vzdálenosti od střelce v zájmu jejich rychlého vyhodnocení. Střelba na sestavu otočných terčů s využitím krytu zůstává také prakticky stejná. Jedinou podstatnou změnu zaznamenává oblíbená střelba jednoruč, kde tentokrát střelce potrápí pouze střelba slabou rukou.

Situace obranné střelby jsou pro letošek koncipovány v podobném duchu, jako v předchozích ročnících. Střelci se tak i nadále mohou těšit na oblíbené terče pro obrannou střelbu s realistickými, nicméně pro někoho však poněkud miniaturními zónami.

Úplné znění pravidel  zde...