úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:Pravidla pro ročník 2011
Všestranný ráz závodu i dělení do dvou divizí "služební" Law Enforcement a "civilní" Civilian, zůstává zachováno. Stejně tak možnost skládání družstev obecních policií a soukromých bezpečnostních služeb z různých organizací (jako tomu je skládání družstev z příslušníků různých útvarů téže bezpečnostní složky, nap. Policie ČR).

Disciplíny, co do počtu a zaměření, se nijak výrazně nemění, změny jsou zachyceny v popisu disciplín, které jsou zveřejněny předem na webu.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V pravidlech nastala výrazná změna v přístupu ke snahám některých závodníků předem si procházet situace či tzv. "sušit". Ve snaze předejít jakýmkoli dohadům a nedorozuměním byl jasně formulován zákaz vstupu do situace bez vyzvání rozhodčího a přidán výslovný zákaz tzv. "sušení", ať už beze zbraně či při nabíjení.

Stejně jako v praxi nelze předem prozkoumat podmínky obranné situace či během útoku zastavit útočníka a řešení situace si nejdříve "nacvičit", není to možné ani v závodě. Naopak, tato jednání jsou pravidly považována za pokus o podvod nebo o získání neoprávněné výhody a jsou přísně penalizována diskvalifikací ze závodu.

Nové pravidlo mj. jednoznačně zakazuje závodníkovi projít si situaci ještě před zahájením závodu, po nástupu na situaci si např. vyzkoušet průchod situací, ověřit správné zakleknutí u krytu či experimentální hledání různých způsobů řešení apod., stejně tak je zakázáno si při nabíjení zamířit na terče, vyzkoušet světlo na miřidlech atd.


Citace z pravidel:

"Vstup do situace bez vyzvání rozhodčího je zakázán, a to i před zahájením závodu. Dále je zakázáno jakékoli předběžné procházení střeleckou situací, zejména zkoušení či nácvik průchodu, střeleckých pozic či způsobu řešení."

"Je výslovně zakázáno provádět při povelu „Nabíjet“ tzv. sušení se zbraní, tj. opakované cvičné zamiřování či cvičné řešení situace se zbraní bez ohledu na to, zda zbraň je již nabitá či nikoli."

"Pokusem o podvod nebo o získání neoprávněné výhody se rozumí zejména:

- vstup do střelecké situace bez vyzvání rozhodčího, a to i před zahájením závodu (nejde-li o porušení bezpečnosti)
- předběžné procházení střeleckou situací, zejména zkoušení či nácvik průchodu, střeleckých pozic či způsobu řešení
- tzv. sušení se zbraní, tj. opakované cvičné zamiřování či cvičné řešení situace se zbraní při povelu „Nabíjet“
- ......."

Jsme si vědomi, že výše uvedené praktiky jsou sice v některých střeleckých disciplínách či u některých závodníků běžné, nicméně dle našeho zvážení do závodu Police Open rozhodně nepatří. Nikterak však závodníky neomezujeme v možnosti prozkoumat situaci či nalézt vhodná řešení z pozice přihlížejícího diváka, kde jsou podmínky pro všechny závodníky stejné.


Úplné znění pravidel zde...