úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:

Pravidla závodu pro ročník 2015

Pravidla od předchozího ročníku nedoznala změn. Disciplíny zůstávají tradiční, nedochází k úpravě časů, vzdáleností ani základního způsobu provedení a řešení situací.

V platností zůstává zavedení terče Paper Popper, gong.

Jedná se o papírový terč ve tvaru obvyklého kovového terče. Terč je však průstřelný a tedy po zásahu nepadá. Provedení (výsek z lepenky) a barva tohoto terče jej výrazně odlišují od klasického kovového terče, záměna je vyloučena.

"Hlava" terče Paper Popper, gong má průměr cca 20 či 30 cm a perforací vyznačenou hodnocenou zónu, která proporcionálně odpovídá velikosti "hlavy" terče. K vyřešení terče Paper Popper, gong stačí zasáhnout perforovanou hodnocenou zónu alespoň jedním zásahem, nestačí však zásah do jiného místa v terči mimo hodnocenou zónu.

Do výsledků se, stejně jako u terčů kovových, započítává aktuální stav terče, tj. vyřešený nebo nevyřešený.

Nadále zůstává v pravidlech zákaz vstupu do situace bez vyzvání rozhodčího i zákaz tzv. "sušení", ať už beze zbraně či při nabíjení. Tato jednání jsou pravidly považována za pokus o podvod nebo o získání neoprávněné výhody a jsou přísně penalizována diskvalifikací ze závodu.

Pravidlo mj. jednoznačně zakazuje závodníkovi projít si situaci ještě před zahájením závodu, po nástupu na situaci si např. vyzkoušet průchod situací, ověřit správné zakleknutí u krytu či experimentální hledání různých způsobů řešení apod., stejně tak je zakázáno si při nabíjení zamířit na terče, vyzkoušet světlo na mířidlech atd.

V pravidlech též stále zdůrazňujeme povinnost zachovat i při vyhlášení vítězů výstroj a vybavení, odpovídající příslušné divizi, a to zejména v divizi Law Enforcement. Citace z pravidel: "Závodníci k vyhlášení vítězů a předávání cen nastupují ve výstroji a s vybavením dle příslušné divize v provedení, odpovídajícím slavnostnímu ceremoniálu..."

Budeme tedy důrazně dbát na to, aby závěrečný slavnostní ceremoniál byl dostatečně důstojnou tečkou za závodem, odpovídající zejména významu záštity ředitele Krajského ředitelství PČR.

Úplné znění pravidel zde...