úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:

Pravidla závodu pro ročník 2016

Pravidla závodu se nijak nemění, kromě tradiční obměny situací obranné střelby nedochází k jiné úpravě disciplín ani časů, vzdáleností či provedení a řešení situací.

Nadále používáme terč Paper Popper, gong - papírový terč ve tvaru obvyklého kovového terče, který je průstřelný, po zásahu nepadá. K vyřešení terče Paper Popper, gong stačí zasáhnout perforovanou hodnocenou zónu alespoň jedním zásahem, nestačí však zásah do jiného místa v terči mimo hodnocenou zónu. Do výsledků se, stejně jako u terčů kovových, započítává aktuální stav terče, tj. vyřešený nebo nevyřešený.

V pravidlech zůstává zákaz vstupu do situace bez vyzvání rozhodčího i zákaz tzv. "sušení", ať už beze zbraně či při nabíjení. Tato jednání jsou pravidly považována za pokus o podvod nebo o získání neoprávněné výhody a jsou přísně penalizována diskvalifikací ze závodu.

Stále zdůrazňujeme povinnost zachovat i při vyhlášení vítězů výstroj a vybavení, odpovídající příslušné divizi, a to zejména v divizi Law Enforcement tak, aby závěrečný slavnostní ceremoniál byl dostatečně důstojnou tečkou za závodem, odpovídající zejména významu záštity ředitele Krajského ředitelství PČR.

Úplné znění pravidel zde...